§

Bedrijf

In 1978 is Wim Westhoeve op 32-jarige leeftijd begonnen met het inkopen van aardappelen van boeren uit de omgeving. Deze vroege aardappelen werden buiten onder zeilen opgeslagen en vrijwel direct doorverkocht aan grossiers. Deze grossiers leverden aan de lokale groentewinkels en supermarkten.  

Aardappelteelt boeren

Later in datzelfde jaar kreeg men van de familie Breen de beschikking over boerderij Zeezicht, in de Oostdijk. Gebruikmakend van de aanwezige machines is een begin gemaakt met het naar wens van de klant verpakken van aardappelen. Dit bleek een succesvol concept, een aantal jaren later kon op de huidige locatie aan de Hofdijksweg worden gebouwd. 

Aardappel met blad in de grond

Inmiddels is er veel veranderd. Het bedrijf wordt nu geëxploiteerd door beide zonen. Aan grossiers wordt inmiddels niet meer verkocht, het merendeel van de aardappelen wordt nu rechtstreeks over de hele wereld geëxporteerd. Onlangs is er flink geïnvesteerd in de meest moderne verpakkingsmachines die geheel computergestuurd zijn. Hierdoor is de capaciteit aanzienlijk vergroot en kan er in elke gewenste verpakking geleverd worden. Vanzelfsprekend kunnen we niet zonder ons team van zeer gemotiveerde medewerkers die er elke dag weer voor zorgen dat alle zendingen op tijd verzendklaar zijn. 

Kwaliteit

Aan de eisen van beide kwaliteitsnormen wordt door ons voldaan. Westhoeve Potatoes is HACCP en GMP+ gecertificeerd. Ook voldoen we aan de NAO hygiëne code. 

HACCP, de afkorting voor Hazard Analysis and Critical Control Points, is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. Bedrijven die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen dienen hierdoor alle aspecten van het voortbrengingsproces te identificeren en op gevaren te analyseren. Dit controleproces, uitgaande van de Europese Unie, wil ervoor zorgen dat het productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard gaat met zo weinig mogelijk risico op besmetting.

GMP+ International beheert het GMP+ Feed Safety Assurance scheme (GMP+ FSA scheme), wat garant staat voor betrouwbaar, onafhankelijk, ketengeoriënteerd en op hoog niveau opererend om wereldwijd voedsel veiligheid in de gehele keten te waarborgen.