Kwaliteit

Westhoeve Potatoes is HACCP en GMP+ gecertificeerd. Ook voldoen we aan de NAO hygiëne code. 

HACCP, de afkorting voor Hazard Analysis and Critical Control Points, is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. Bedrijven die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen dienen hierdoor alle aspecten van het voortbrengingsproces te identificeren en op gevaren te analyseren. Dit controleproces, uitgaande van de Europese Unie, wil ervoor zorgen dat het productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard gaat met zo weinig mogelijk risico op besmetting.

GMP+ International beheert het GMP+ Feed Safety Assurance scheme (GMP+ FSA scheme), wat garant staat voor betrouwbaar, onafhankelijk, ketengeoriënteerd en op hoog niveau opererend om wereldwijd voedsel veiligheid in de gehele keten te waarborgen. 

Aan de eisen van beide kwaliteitsnormen wordt door ons voldaan.